โรงเรียนวัดควนธานีเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง SS.A.T.C. 65 21 ก.พ. 65
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น S.B.T.C. 65 18 ก.พ. 65
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)​ 20 ก.พ. 64
ท่านชวน หลีกภัย มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 26 ม.ค. 64
วิธีการปฏิบัติที่ดี 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน 24 ธ.ค. 63
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ปี 2563 24 ธ.ค. 63
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ป.6 สอบปลายภาคอย่างไรครับ (375/1) 03 ต.ค. 64
 
 
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ