รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2   ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0947459474 โทรสาร.-
Email : kuanthani@trang2.go.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :