โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0816167583 โทรสาร.-
คณะผู้บริหาร

นายไพศาล นาคแป้น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0816167583
อีเมล์ : ktn.director@gmail.com