โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0816167583 โทรสาร.-
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดห้องเรียน “ปฐมวัย”
ระดับปฐมวัย โรงเรียนวัดควนธานี จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียน เพื่อรายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยให้ผู้ปกครองรับทราบ การจัดประสบการณ์ กิจกรรม การแสดงความสามารถ และนำเสนอผลงานนักเรียน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ครูสุภาวิดา ไกรทอง ชั้นอนุบาล 2 ครูปฐมชัย วรตันติ และชั้นอนุบาล 3 ครูสุวิมล วงศ์เทพบุตร ระหว่างวันที่ 5–9 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,22:08   อ่าน 481 ครั้ง