โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0816167583 โทรสาร.-
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดห้องเรียน “ประถมศึกษา”
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนธานี จัดกิจกรรมเปิดห้องเรียน เพื่อรายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาให้ผู้ปกครองรับทราบ ผลการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม สื่อการเรียนรู้ และนำเสนอผลงานนักเรียน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถม 1-2 ครูมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น ชั้นประถม 3-4 ครูรักษพล กล่อมพงษ์ และชั้นประถม 5-6 ครูสาธิต สุโขวัฒนกิจ ระหว่างวันที่ 5–9 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนวัดควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,11:37   อ่าน 364 ครั้ง