ภาพกิจกรรม
นักเรียนทัศนศึกษา 2565
โรงเรียนวัดควนธานี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ หรือแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดตรัง ได้แก่ แหล่งเรียนรู้วังผาเมฆ เขาไม้แก้วพิสดาร และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,13:31   อ่าน 90 ครั้ง