ภาพกิจกรรม
การปฐมพยาบาล และไข้เลือดออก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดตรัง ร่วมกับโรงเรียนวัดควนธานี จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือ การแปรงฟัน การปฐมพยาบาล และการป้องกันไข้เลือดออกให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดควนธานี ในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวัดควนธานี 
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2565,20:59   อ่าน 138 ครั้ง