ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างห้องส้วมนักเรียน
โรงเรียนวัดควนธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ขอขอบคุณ นายมลฑล ณ นคร ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดควนธานี ดำเนินการสร้างห้องส้วมให้แก่นักเรียน
ขอให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้าตลอดไป

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,09:32   อ่าน 32 ครั้ง