ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
โรงเรียนวัดควนธานี เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 13–15 มกราคม 2566 ประกอบด้วย 1) ด.ช.ธันวา วรรณพงษ์ 2) ด.ช.รัฏฐพิชญ์ ปัตถามัง และ3) ด.ญ.ศิรดา เพชรสุทธิ์ ควบคุมทีมโดย ครูสาธิต สุโขวัฒนกิจ และครูรักษพล กล่อมพงษ์  ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้หุ่นยนต์ โดย ครูยุทธพงศ์ ชนะศึก และโรงเรียนวิเชียรมาตุ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,09:33   อ่าน 28 ครั้ง