ภาพกิจกรรม
ค่ายวิดยาอาสาสานฝันปันรักให้น้อง
อาจารย์ ดร.คณิดา สินไหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศสื่อสารองค์กร และกิจการนิสิต    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำนิสิตฯ จัดกิจกรรมค่ายวิดยาอาสาสานฝันปันรักให้น้อง ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนวัดควนธานี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในคณะ และส่งเสริมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม กิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาโรงเรียน การมอบอุปกรณ์กีฬา และการสร้างสื่อการเรียน โดยมีนายประพล ชัยศร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลควนธานี ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,10:34   อ่าน 10 ครั้ง