ภาพกิจกรรม
สื่อไม่เก่า เราให้น้อง
ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบจิตอาสาพระราชทาน “สื่อไม่เก่า เราให้น้อง” มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน และบุคลากร        มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวัดควนธานี ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเรียนรู้ การมอบสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการเลี้ยงอาหารนักเรียน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,11:19   อ่าน 11 ครั้ง