โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0816167583 โทรสาร.-
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนวัดควนธานี การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.67 KB
Adobe Acrobat Document แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.92 KB