นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 409.09 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายของผู้บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.18 KB