โรงเรียนวัดควนธานี
ถนนตรัง-กันตัง หมู่ 2  ตำบลควนธานี   อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 92110
เบอร์โทรศัพท์ 0816167583 โทรสาร.-
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB