การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Adobe Acrobat Document การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดควนธานี มอบเงินค่าอาหารกลางวันที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลควนธานีให้แก่นักเรียนทุกคน เนื่องจากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
โรงเรียนวัดควนธานี มอบเงินทุน กสศ. ให้แก่นักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกคนโดยไม่มีการหักค่าใช่จ่ายใดๆ
โรงเรียนวัดควนธานี มอบถุงยังชีพที่ได้รับมอบจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่สมควรจะได้รับถุงยังชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โรงเรียนวัดควนธานี มอบอาหารเสริมนมให้แก่นักเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 การศึกษา 2564