มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 647.97 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.66 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.7 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB