คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวสุภาวิดา ไกรทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นายปฐมชัย วรตันติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2