กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0942986415