ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล วิธีปฏิบัติที่ดี 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน (สิ่งแวดล้อม) ระดับ ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุวิมล วงศ์เทพบุตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,11:35  อ่าน 439 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล วิธีการที่ดีการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน (1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน) ระดับ ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมยุรฉัตร เพ็ชรสนั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564,11:26  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..